جملات زیبا برای رایتل

بعضــــــی ها...! گـــریه نمی کنند...! اما از چشـــــم هایشان...! معلوم است که...! اشکــــی به بزرگی...! "یک سکــــوت"...! گــــوشه ی چشمشان...! به کمیــــــن نشسته...! از وقتی گفتن توی تلگرام با عکس دخترا استیکر میسازن . . . . . . . . . . . . . . همه دخترا ، یا برگشتن به سنین نوزادیشون یا به گل تبدیل شدن باور دارم که گاهی سکوت __ دردش از تو دهنی زدن خعلی بیشتره__ ساکت میمانم____!!! شارژ رایتل رجب ترک کرد... شعبان: آنلاین رمضان در حال نوشتن...

جدیدترین اخبار رایتل

ما همیشه می گوییم خدا با ماست اما چرا یک لحظه فکر نمی کنیم که باید ما هم با خدا باشیم...

مطالب کوتاه و لطیف درباره رایتل

خدایا بزرگ شده ام اما مرا به خاطر اعمال کودکانه ام ببخش... برای خرید شارژ رایتل رفته بودم! یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن . . .

اس ام اس های خنده دار با موضوع شارژ رایتل

تا خدا هست کسی تنها نیست من اگر گم شده ام تو اگر خسته شدی در پس پرده ی اشک من و تو مأمن گرم خداست... او همین جاست، کنار من و تو سال ها منتظر است؛ تا بسویش بدویم، از سر شوق تا صدایش بزنیم از سر عجز... و بفهمیم که او مونس واقعی خلوت ماست... کارت شارژ رایتل دوست داشتنت” را پنهان کردم…!! نه از دست “تو” … از “ترس روزگار” … روزگاری که همه ی دوست داشتنی هایم را از من گرفت..

ـبل از ورود به هـَر موضـ‍وعی ! دِقـت کن‍‍ـیـد ! کـه جَـوابـت‍ـون بِـه تـو چِـه نـَبـاشه !‍ ســـــــــــــــــاکت که می مانی… میگذارند به حساب جواب نداشتنت! عمراً … بفهمند داری جان میکنی تا حرمتهـا را نگه داری

/ 0 نظر / 54 بازدید